Tapus kredito unijos nariu, kiekvienas asmuo tampa turinčiu savo teises ir pareigas. Norint tapti unijos nariu, tenka atitikti nemažai reikalavimų, o tuo pačiu ir patiriama šiokių tokių išlaidų. Kaip bebūtų, kredito unijoms galioja visi aktualūs teisės aktai, kurie reglamentuoja jų veiklą. Būtina žinoti, kad tų kredito unijų, kurios teikia paskolas, veiklą prižiūri ir Lietuvos banko priežiūros institucija bei vartotojų teisių apsaugos inspekcija. Kredito unijų įstatyme yra aiškiai apibrėžiamos narios teisės ir pareigos, todėl šiame straipsnyje norėtume vaizdžiai papasakoti kas jums turėtų būti aktualu jeigu tapote kažkurios kredito unijos nariu.

Jūs, kaip unijos narys, turite teisę dalyvauti visuose visuotiniuose narių susirinkimuose ir jų metu galite balsuoti turėdami tik vieną balsą. Tai reiškia, kad jeigu yra planuojamas narių susirinkimas, tai jūs privalote būti apie tai informuotas.

Būdamas kredito unijos nariu, jūs turite teisę būti išrinktas į valdybos organus, o taip pat turėdamas teisę balsuoti, jūs galite ir rinkti juos. Trumpai tariant, jeigu tampate unijos nariu, jūs tuo pačiu galite tapti ir tos unijos vadovu ar kitu valdžios organu, kuris vadovautų unijos veiklai.

Jūs taip pat turite teisę gauti informaciją apie kredito unijos metines ar tarpines finansų ataskaitas. Tai reiškia, kad būdamas nariu, jūs galite reikalauti informacijos apie unijos finansinę padėtį.

Būdamas kredito unijos nariu, jūs galite nesutikti su narių įvykdytu nutarimu ir jį galite apskųsti teismui. Būtina žinoti, kad apskundimas turi būti pagrįstas.

Savaime suprantama – jūs bet kada galite išstoti iš kredito unijos. Būtina pabrėžti ir tai, kad išstojimas jums reikštu tik vieną – jūs nebegausite unijos paskirtytojo pelno dalies.

Jeigu kredito unijai yra iškeliama bankroto byla, tai jūs, būdamas jos nariu, turite teisę gauti dalį unijos turto, kuris būtų proporcingas jūsų įneštam pajo mokesčiui,

Daugiau apie savo teises ir pareigas būnant kredito unijos nariu galite sužinoti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme.